מאת עו"ד דניאל אספירו, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים, קן-תור & עכו |

האם עובד זר, שהחברה החליטה שלא להאריך את אשרת העבודה שלו בישראל, דינו כדין עובד מפוטר? בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע ביום 3.11.2020 כי דינו כדין מפוטר.

פסק דין שהתפרסם לאחרונה מסביר את חשיבות החוק:

בפס"ד סע"ש 68638-11-17 שאדי אלחפש נ' מרכז סיעודי – נאות השרון בע"מ ואח' המעסיק הישראלי דאג להיתרי עבודה עבור העובד הזר במשך שלוש תקופות רצופות, משך שנתיים וחודש.

לאחר שיצא לחופשה וביקש לחזור לישראל, נמענה כניסתו בשל העובדה לפיה מעסיקו לא הגיש בקשה להארכת האשרה ו/או הנפקתה מחדש. כניסתו לא אושרה מאחר ורישיון העבודה שלו לא חודש על ידי המעסיק. לאור זאת קבע בית הדין כי במקרה בו המעסיק לא חידש את אשרת העבודה בישראל יראה הדבר כפיטורים לכל דבר וענין, וכי העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

פסק הדין עסק בעובד פלסטינאי ובמעסיק ישראלי שלא פנה כלל בבקשת הארכה לאשרה. באמירת אגב נציין כי פסק הדין לא קבע מסמרות ביחס לאוכלוסיות עובדים זרים שונים  כגון מומחים זרים, ומכאן כי ניתן להקיש מפסק דין זה על כל מקרה דומה בו המעסיק לא ביקש היתר להארכת האשרה. כמו כן פסק הדין לא מציין מה הייתה התוצאה במקרה בו המעסיק היה פונה בבקשה להארכת אשרת העבודה אך היה נתקל בשלילה מהרשויות (קרי: לא בשליטתו). האם מקרה כאמור היה נחשב המקרה לפיטורים?  על כך לא ניתנה תשובה בפסק הדין כאמור.

באמרת אגב נאיר, כי פסק הדין לא התייחס כלל לתנאי חוזה העבודה של העובד הזר ו/או קיומו. כאשר מכינים חוזה עבודה מיוחד לעובד הזר (נדרש ע"פ החוק לעריכה בשפה המובנת לעובד הזר), משרדנו ממליץ להתייחס למספר רב של תרחישים אפשריים כמו זה של הפסקת עבודה בשל אי חידוש היתר העסקה, סיום עבודה בשל מגיפה או מלחמה וכו'. זאת, בנוסף על פרטים אחרים הנדרשים להיות מצוינים בחוזה ממילא כגון: מועד סיום ההעסקה, דיור לעובד זר, ניכויים מותרים, ברירת ימי חופשה שבועיים (יהודים/נוצרים/מוסלמים) ועוד. באמצעות תיכנון נכון ומראש על ידי עו"ד המתמחה בתחום, ניתן להימנע מהתערבות ערכאות משפטיות והוצאות מרובות לא מתוכננות.


ל Kan-Tor & Acco ניסיון רב בעריכת חוזי עבודה לעובדים ולמומחים זרים עבור מעסיקים ישראלים ובינלאומיים.